Szanowni Państwo,

rok 2014 został ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych Międzynarodowym Rokiem Rolnictwa Rodzinnego. Podkreślono tym samym ogromną rolę gospodarstw rodzinnych w wyżywieniu ludności, funkcjonowaniu łańcucha żywnościowego oraz ochronie zasobów naturalnych i bioróżnorodności na świecie.

W strukturze polskiego rolnictwa gospodarstwa rodzinne mają bezsprzecznie kluczowe znaczenie. Stanowią one najliczniejszą grupę gospodarstw rolnych w naszym kraju, a ich kondycja przekłada się na konkurencyjność całego sektora agrobiznesu.

Mając na względzie ogromną rolę, jaką gospodarstwa rodzinne odgrywają w sektorze rolno–żywnościowym w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego planuje zorganizowanie w dniach 23-24 października 2014 roku międzynarodowej konferencji naukowej pt. Ekonomiczne i prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej.

Celem konferencji jest podjęcie naukowego dyskursu na temat uwarunkowań funkcjonowania rolnictwa rodzinnego w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej. Mamy nadzieję, że połączenie perspektywy prawnej i ekonomicznej pozwoli na wypracowanie kompleksowych rekomendacji dla podmiotów odpowiedzialnych za kształt polityki rolnej w naszym kraju w zakresie wsparcia i ochrony gospodarstw rodzinnych.

 

Z wyrazami szacunku,

 

dr hab. Jarosław Gołębiewski, prof. SGGW

Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

dr hab. Krzysztof Rączka, prof. UW

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji

Uniwersytetu Warszawskiego

Rejestracja on-line

Pliki do pobrania:

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt opracowany przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 –
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi*
 

Patronat medialny:

   
   

Patronat honorowy:

http://prezydent.pl