RADA PROGRAMOWA

SEKCJA EKONOMICZNA

 • Prof. dr hab. Marian Podstawka – SGGW, Współprzewodniczący Rady Programowej
 • Prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz – SGGW
 • Prof. dr hab. Andrzej Czyżewski – UE Poznań
 • Prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk – SGGW
 • Prof. dr hab. Bogdan Klepacki – SGGW
 • Prof. dr hab. Edward Majewski – SGGW
 • Prof. dr hab. Wiesław Musiał – UR Kraków
 • Prof. dr hab. Walenty Poczta – UP Poznań
 • Prof. dr hab. Henryk Runowski – SGGW
 • Prof. dr hab. Janina Sawicka – SGGW
 • Prof. dr hab. Jerzy Wilkin – UW
 • Prof. dr hab. Janusz Żmija – UR Kraków
 • Dr hab. Alina Daniłowska, prof. SGGW
 • Dr hab. Barbara Gołębiewska, prof. SGGW
 • Dr hab. Jarosław Gołębiewski, prof. SGGW – Dziekan WNE SGGW
 • Dr hab. Krystyna Krzyżanowska, prof. SGGW
 • Dr hab. Maria Parlińska, prof. SGGW
 • Dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka, prof. SGGW
 • Dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska, prof. SGGW
 • Dr hab. Jakub Kraciuk, prof. SGGW
 • Dr hab. Ludwik Wicki – SGGW
 • Dr Nina Drejerska – SGGW

 

SEKCJA PRAWNA

 • Prof. dr hab. Paweł Czechowski – UW, Wiceprzewodniczący Rady Programowej
 • Prof. dr hab. Roman Budzinowski – UAM
 • Prof. dr hab. Alina Jurcewicz – PAN
 • Prof. dr hab. Małgorzata Korzycka-Iwanow – UW
 • Prof. dr hab. Aleksander Lichorowicz – UJ
 • Prof. dr hab. Stanisław Prutis – UwB
 • Dr hab. Beata Jeżyńska, prof. UMCS
 • Dr hab. Elżbieta Kremer, prof. UJ
 • Dr hab. Teresa Kurowska, prof. UŚ
 • Dr hab. Krystyna Stefańska, prof. UŁ
 • Dr hab. Bogumił Szmulik, prof. UKSW
 • Dr hab. Elżbieta Tomkiewicz, prof. WSEPiNM im. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Dr hab. Zygmunt Truszkiewicz, prof. UJ
 • Dr hab. Jerzy Bieluk – UwB
 • Dr hab. Dorota Łobos-Kotowska – UŚ
 • Dr Przemysław Litwiniuk – SGGW, FAPA

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

SEKCJA EKONOMICZNA

 • Mgr Mirosława Braja – Współprzewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, Przewodnicząca Sekcji Ekonomicznej, SGGW
 • Dr Aleksandra Chlebicka
 • Mgr Monika Narojek – sekretarz Komitetu Organizacyjnego, SGGW
 • Mgr Olga Podlińska – SGGW
 • Mgr Paulina Stolarczyk – SGGW

SEKCJA PRAWNA

 • Dr Przemysław Litwiniuk – współprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Przewodniczący sekcji Prawnej, SGGW
 • Dr Piotr Gołasa – SGGW
 • Dr Piotr Iwaszkiewicz – ANR
 • Dr Monika Król – UŁ
 • Dr Konrad Marciniuk – UW
 • Dr Marcin Mazuryk – WP SW
 • Dr Adam Niewiadomski – UW
 • Dr Paweł Wojciechowski – UW