• 30 września 2014 roku – nadesłanie zgłoszeń uczestników wraz z propozycjami streszczeń artykułów (publikacja w monografii wydanej po konferencji)
  • 10 października 2014 roku – informacja o akceptacji tematyki artykułu
  • 19 października 2014 roku – termin wniesienia opłaty konferencyjnej, termin nadsyłania pełnych artykułów

Rejestracji można dokonać na załączonym formularzu zgłoszeniowym, pocztą elektroniczną, listownie bądź poprzez formularz elektroniczny na stronie internetowej Konferencji.

MIEJSCE I TERMIN KONFERENCJI

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166
Aula Kryształowa (budynek 9)
23-24 października 2014 r.